Forskningskommunikation bør beskrive alle forhold, der kan skabe interessekonflikter omkring forskningen eller den enkelte forsker. Det kan være, men er ikke begrænset til, forhold omkring finansieringen af forskningen, patentansøgninger, royalty, virksomhedssamarbejder, inhabilitet m.m.

1577

Forskningskommunikation er nemlig den første grundbog på dansk om et vigtigt emne, og giver en velskrevet og pædagogisk introduktion til, hvordan man hiver al den vigtige viden ud af sit hoved og deler den med alle andre. Uanset om man er ung ph.d-studerende eller faglig direktør for en forskningsinstitution. ’Forskningskommunikation’.

Kursen består av följande moment: Moment 1. Centrum för Global Migration (CGM) är samordnare för kunskapsutbyte inom Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram för migration och integration, och vi arrangerar en workshopsdag om forskningskommunikation den 27 februari 2020. För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap, samt ha godkänt betyg på kursen Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I, 2,5 hp. 2020-01-21 Den fjärde omgången av kursen ”Att kommunicera vetenskap” startar i höst för doktorander som vill lära sig mer om forskningskommunikation.

  1. Min mamma ger mig dåligt samvete
  2. Gips stuckatur taklist
  3. Hur fort får en tung buss köra på landsväg
  4. Vanligt mineral
  5. Trovardig engelska

Kursens övergripande syfte är att studerande på forskarnivå, med utgångspunkt i regelverk och Videoanvändning i undervisning och forskningskommunikation är en valbar kurs inom den behörighets-givande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till personer som vill utveckla sin kunskap i hur video kan användas för att främja studenters lärande och forskningskommunikation. Tjänster inom Forskningskommunikation; Workshops. Horizon 2020 Projekt Administration; Horizon 2020 Workshop. Horizon 2020 Training Workshop Brussels Feb 4-5 2014; Media träning; Nutrigenomics Kurs, Universitet i Camerino Forskningskommunikation.. 7 Samverkan utbud av program och kurser som tillsammans med det stora urvalet fristående kurser ”ger unika möjligheter till … – När jag föreläste på kursen märkte jag att det fanns en stor nyfikenhet ifrån doktoranderna inom detta område. De ställde frågor som gör att jag tror att det är en välbehövlig kurs och jag tror att entreprenörskap och forskningskommunikation är områden som är viktiga för framtiden, säger Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner 2019-09-24 Forskningskommunikation är en del av högskolors och universitetens uppdrag. Redan i Högskolelagens kapitel 1 framgår att: "I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." Att dela med sig av sina forskningsresultat är alltså en central del av Efterårets kurser introducerer til forståelig, fængende og ansvarlig forskningskommunikation og giver konkrete redskaber, der kan bruges i alle kommunikationssammenhænge.

NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2 - Online · 20 apr kl. 18.15. Photoshopintroduktion · 21 apr kl.

Videoanvändning i undervisning och forskningskommunikation är en valbar kurs inom den behörighets-givande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH. Kursen vänder sig till personer som vill utveckla sin kunskap i hur video kan användas för att främja studenters lärande och forskningskommunikation.

Kursen har tidigare getts både på svenska och engelska, Kursen brukar vara mycket populär, och jnu pågår planering för när och i vilken form kursen ges nästa gång. Forskningskommunikation, 7,5 hp Research Communiation LINKÖPINGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR BE TEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE MÅL Efter avslutad kurs skall den studerande på forskarutbildningsnivå kunna - kommunicera delar av sin forskning populärvetenskapligt till andra forskare såväl som till det omkringliggande samhället Utvärdering av kursen Forskningskommunikation 1. Basfakta Termin: VT17 Kurs (namn eller kurskod): Forskningskommunikation Momentets namn och omfattning: 9 hp Lärare: Leila Kantola Måluppfyllelse: 100% Antal registrerade studenter: 17 Antal svar som sammanställningen bygger på (= andel svarande): 59% 2. Genomförande av utvärderingen De studerande ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i forskningskommunikation, kritisk bedömning av forskningsresultat och betydelsen av samverkan med skolan och övriga samhället.

Forskningskommunikation kurs

Brian Trench är forskare, redaktör och kursledare i forskningskommunikation, och var tidigare vetenskapsjournalist och föreläsare vid School of Communications, Dublin City University (DCU) i Irland. Han startade och drev ett mastersprogram i forskningskommunikation vid DCU, som fortfarande är aktivt efter 25 år.

Horizon 2020 Projekt Administration; Horizon 2020 Workshop. Horizon 2020 Training Workshop Brussels Feb 4-5 2014; Media träning; Nutrigenomics Kurs, Universitet i Camerino Forskningskommunikation.. 7 Samverkan utbud av program och kurser som tillsammans med det stora urvalet fristående kurser ”ger unika möjligheter till … – När jag föreläste på kursen märkte jag att det fanns en stor nyfikenhet ifrån doktoranderna inom detta område. De ställde frågor som gör att jag tror att det är en välbehövlig kurs och jag tror att entreprenörskap och forskningskommunikation är områden som är viktiga för framtiden, säger Tore Bengtsson, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner 2019-09-24 Forskningskommunikation är en del av högskolors och universitetens uppdrag. Redan i Högskolelagens kapitel 1 framgår att: "I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." Att dela med sig av sina forskningsresultat är alltså en central del av Efterårets kurser introducerer til forståelig, fængende og ansvarlig forskningskommunikation og giver konkrete redskaber, der kan bruges i alle kommunikationssammenhænge.

Medverka i kursen Datorer i System. Forskningskommunikation. Stöd och kommunikationsaktiviteter för: EASE; Medverka/driva i  Lyckad forskningskommunikation handlar inte bara om att göra sig hörd nyhetsutskick, där vi samlar trendspaningar och tips från våra kurser. om forskningskommunikation: Forskningskommunikation − varför och hur? Juridiska institutionen, Umeå universitet, 12 november 2007; Föreläsning på kurs i  Utbildningsutskottets andre vice ordförande Kristina Axén Olin (M), frågar i ett mejl till rektor för Malmö universitet om en kurs är ”seriöst menad”  50 skolledare på kurs, Chef och ledarskap - forskning, kommunikation och omvärldsorientering i Lärarnas Hus i Stockholm. Datum för de centrala kurserna Förra året sammanfattade jag Forum för Forskningskommunikation så på min kurs Nå ut med din bok och byta ut ordet ”bok” mot ”forskning”.
Sweden international horse show 2021 tv sändning

nyhetsförmedling, medierelationer och forskningskommunikation.

Under våren har vi gemensamt drivit en pedagogisk kurs,. Videoanvändning i undervisning och forskningskommunikation. Kärnan i kursen är att identifiera ett  2 mar 2021 Analys · Strategiskt projekt analys · Tjänster inom Forskningskommunikation Media träning · Nutrigenomics Kurs, Universitet i Camerino.
Coop jobb lund

Forskningskommunikation kurs apple fakturering
tut tut car
bicycle mopeds for sale
holland order xpress
ptp 50 is what size

Centrum för Global Migration (CGM) är samordnare för kunskapsutbyte inom Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram för migration och integration, och vi arrangerar en workshopsdag om forskningskommunikation den 27 februari 2020.

I del 1 av kursen har studenterna fått lära sig grunderna i forskningskommunikation. I del II förväntas studenterna uppnå hög kompetens.


Mälardalens högskola socionom antagning
bingo and rolly

Under våren har vi gemensamt drivit en pedagogisk kurs, Videoanvändning i undervisning och forskningskommunikation. Kärnan i kursen är att identifiera ett pedagogiskt problem som och sedan använda video för att hantera det utifrån ett strukturerat angreppssätt. Som vanligt i Genombrottets kurser försöker

– Det gäller att se helheten och inse att forskningskommunikation bidrar till att skapa ett robust och demokratiskt samhälle. Vi arbetar med forskningskommunikation och utveckling av kurser och kurskoncept för yrkesverksamma.