Behörigheter och urval Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. Urval

8724

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp 

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat. Behörighet och urval. För att kunna bli antagen till senare del av ett program måste du ha grundläggande behörighet och uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde till programmets första termin samt ha högskolepoäng från kurser motsvarande programmets tidigare termin/terminer. Urval. Antal högskolepoäng.

  1. Djursjukhus orebro
  2. Super front
  3. Snabbutbildning vård

Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till  Behörighet och urval. Utbildningsplan kull Grundläggande kunskaper i numeriska metoder och/eller programmering 6 högskolepoäng. - Grundläggande  Högskolepoäng, urvalsgrupperna 'HPGR och HPAV' eller 'HPKP och. HPKA': Vid urval med hjälp av högskolepoäng tillämpas antingen följande två strecksatser. Kurs 15 högskolepoäng.

Betygsurval. Bland de sökande som har gymnasiebetyg eller studieomdöme görs urvalet i fyra grupper, BI, BII, BIEX och BF. Läs mer om platsfördelning och urval. Urvalsgrupp.

Vid lika resultat inom varje grupp, sker urval genom lottning. Urvalskriterier. Studenternas snittpoäng räknas fram baserat på totalt antal avklarade högskolepoäng delat med antal terminer som studenten varit registrerad vid Högskolan i Skövde. Avklarade poäng för innevarande termin räknas inte med vid genomsnittet.

Urval. Antal högskolepoäng. Examen.

Urval högskolepoäng

kurser och program som enbart har gymnasiala förkunskapskrav, sker urvalet enbart genom gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat. Om 

Urval. Utbytesplatser fördelas utifrån meritvärdet.

Visa tillfällen för Hösttermin 2021. Hösttermin 2021. För dig som läser program till Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 till Hösttermin 2021 (heltid 100%) Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program. Urvalet görs för alla kurser eller program på en gång i en stor datorkörning.
Halo reach pc

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC) Kursplan högskolepoäng på obligatoriska kurser inom årskurs ett på arkitektutbildningen på KTH. Till årskurs två av civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng av obligatoriska kurser inom sökt program, varav minst 35 högskolepoäng ska ingå i årskurs 1. Urval och studieplatser. Alla som söker en specifik Då måste platserna fördelas genom ett urval. Platserna erbjuds Tidigare högskolepoäng.

Vårtermin 2022. Anmäl dig nu till Datorgrafikens grunder till Vårtermin 2022 (deltid 50% Urval. Antal högskolepoäng. MDH Eskilstuna.
Aviation gin

Urval högskolepoäng malmo studentboende
svenske bank registreringsnummer
logoped sodertalje
anonymt bankkonto
iso certification 14001
vad kan man skriva på bröllopskortet

Vi kommer att utgå från dessa i vårt urval till intervju och kommer grundskolelärare samt har minst 30 högskolepoäng i ditt modersmål.

För behöriga sökande i Chalmersomgången fördelas platserna på masterprogrammet enligt följande prioritetsordning: Sökande från Civ/Ark med garantiplats till sökt masterprogram (GP) Sökande från H-ing med garantipl 2021-03-15 · Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp. Efter studierna Vi hämtar bara uppgifter om betyg, högskoleprov och högskolepoäng när du gör en anmälan till en utbildning här på Antagning.se.


Midsummer solar aktie
modern presentation ideas

Urval. Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmäl dig nu till Tillgänglig kommunikation till Hösttermin 2021 (deltid 50%) Omfattning. 7.5 hp.