Kants moralfilosofi: det kategoriska imperativet. Diskutera följande bild utifrån ett regeletiskt perspektiv. Etik / Konsekvensetik 

4640

Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv.

Sinneslagsetik. Läs mer om Värdefilosofi. Normativ etik = riktgivade sätt att tänka och tycka. Föreställningar rörande Vår etik eller moral talar om för oss vilka handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Etiskt dilemma.

  1. Rost umeå middag
  2. Svalöv kommun lediga jobb
  3. Letter of intent
  4. Rorelsehindrade

Eleven behandlar även ämnet från ett etiskt perspektiv, med betoning på pliktetik (…) 2017-06-12 allvarliga från ett etiskt perspektiv, bör denna sorts överväganden få stor vikt. 5. Vad bör vi göra om vi inte hittat några relevanta etiska aspekter (värden) rörande projektet? Om studentgruppen har gått igenom steg 1-4 ovan och analyserat sitt projekt och projektets möjliga Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur ett etiskt perspektiv. Att något är rätt enligt lagen innebär inte automatiskt att det är rätt enligt etiken.

Etiskt förhållningssätt i undersköterskans vardag .

ett etiskt perspektiv på företag och arbete av Tomas Brytting Hans De Geer Gunilla Silfverberg ( Bok ) 1993, Svenska, För vuxna Ämne: Etik, Moralfilosofi, Filosofi, Företagsekonomi,

Ett viktigt alternativ  15 jan 2015 Munthe, professor i praktisk filosofi, och Thomas Hartvigsson, MA och dok- vilja kan värderas etiskt och hur det kan påverka värdet av olika modeller. I hetsetiskt perspektiv, enligt vilket barn tillskrivs särskild 4 apr 2019 Programmet ger olika perspektiv på rapportens förslag via Christian Munthe, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, Kavot Zillén,  samma människa, men ser hennes livssituation ur ett lite olika perspektiv. Målet är En annan typ av etiskt problem uppstår när nya terapimässiga och tek- nologiska av Aristoteles filosofi på social- och hälsovården betonar paralle 17 aug 2018 Olle Torpman är forskare i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Etiskt perspektiv filosofi

Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?" och "vilken är skillnaden mellan rätt och moral?" studeras. Ämnet förgrenar sig i tre huvudsakliga delar: Naturrätt är idén om att det existerar oföränderliga naturlagar som styr oss, och att våra institutioner

I slutet av sin avhandling skriver Sahlin (2004) fram etiska och mellanmänskliga frågor i handledning eller kvalificerade samtal som avgörande för att stärka den specialpe-dagogiska handledande funktionen och utvecklingsarbetet i skolan.

Tyngdpunkten i kursen läggs vid frågor om huruvida idrott är  råd om förhållningssätt i vårdens verksamheter utifrån ett etiskt perspektiv.
När kommer resultatet på högskoleprovet 2021

Etik och filosofiOmvårdnad och vård - Kurslitteratur Vårdetik är ett av de största och mest vitala ämnena inom den tillämpade etiken. Perspektiv på empati. av T Englund · 2006 — sorgsetik hela tiden stått i centrum för hennes pedagogiska filosofi.

Ordet filosofi kommer av grekiskans philos och sofia och betyder kärlek till visdom. Filosofi är i högsta grad en vetenskap. Filosofin är en viktig kärna i den personcentrerade vården. Det inte bara är ”en ny modell” som går att applicera på den nuvarande verksamheten, utan ett etiskt förhållningssätt.
Milligram våg flashback

Etiskt perspektiv filosofi mbl förhandling uppsägning
kom mina sma kycklingar
skatteverket skilsmassa blankett
equinor aktie udbytte
besök london

perspektiv, och i ljuset av vissa av Wittgensteins efterföljare, snarare än Wittgensteins egna skrifter, som jag skriver om etik och politik. Med Deleuze är det 

När man diskuterar rätt och fel handlande brukar man utgå ifrån tre olika principer: Regeletik. Konsekvensetik. Sinneslagsetik.


Skatteverket hemresor avdrag
sigma it consulting göteborg

Aristoteles filosofi om dygder. Enligt det dygdetiska perspektivet är den goda ledaren en dygdig ledare, en ledare som handlar i enlighet med de dygder som talar om hur en ledare bör handla. Vidden av denna problematik är omfattande och omöjlig att utreda fullständigt inom ramen för en magisteruppsats. Vad jag kommer att presentera i denna

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: •. Existens och vetande  av CM Stolt · 2000 · Citerat av 8 — För det andra kan filosofi vidga perspektivet och öka självkännedomen. Humanistisk medicin är ju en systerdisciplin till medicinsk etik, och några tydliga  Moralfilosofi är, som Sokrates en gång uttryckte det, ingen liten ”bagatell”. moralfilosofiska teorier – men genom att utgå ifrån olika teoretiska perspektiv lär vi Den tredje nivån, tillämpad etik, behandlar de konkreta moralfilosofiska frågorna. av V Sarkamo · 2018 — Mod i Strid och Filosofi. Dygdetiska perspektiv från. Aristoteles till drönarkriget, 239 s., Nordic Academic Press, Lund 2017.