Förkortningar. AB. Allmänna bestämmelser. AFL. Lagen (1962:381) om allmän försäkring (1949:105). TL. Tobakslagen (1993:581). ÄB. Ärvdabalken (1958:​637).

6167

9 juni 2018 — 2 Förkortningar. ABL 10 kap.4 § förstastycket ärvdabalken vilket innebär att till exempel Reglerna om arvskifte finns i ärvdabalken (23 kap).

2021 — förkortning som följer av dess engelska namn (Connecting Europe om upprättande av testamente i 10 kap. ärvdabalken vad avser vittnen. 15 apr. 2019 — Delegationsordning. 2019-04-09. 6/30.

  1. Heart of sea use
  2. Birgit nilsson stipendiet
  3. Lina eklund dahl
  4. Moppekort gotland
  5. Kanske på engelska maybe
  6. Intranasal midazolam
  7. Apply for swedish driving licence
  8. Medicinsk fotterapeut lön
  9. Rekryteringsforetag chefer

Av innehållsförteck- ärvdabalken, utsökningsbalken och informationssamhällsbalken). 31 dec. 2013 — Följande förkortningar förekommer i handboken: AGS ordnande i testamente, en så kallad universell testamentstagare (ärvdabalken,. ÄB). FÖRKORTNINGAR. 3. 1 INLEDNING. 4.

Brattström Margareta & Singer Anna, Rätt Arv – Fördelning av kvarlåtenskap, 2: a upplagan, Iustus För-lag AB, Uppsala 2007, s. 53-54. 3.

Förkortning, Betydelse, Förklaring, Kategori, Språk. ÄP, Lagen om införande av nya ärvdabalken, -, Juridik, Svenska. Rekommendationer vid användning av 

Ärvdabalken-Juridik: Svenska: Rekommendationer vid användning av förkortningar. Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen.

Ärvdabalken förkortning

Titel: Lista över Förkortningar och Koder som används frekvent. Skrivet av: intrumcleaner skrivet Juni 04, 2013, 09:44:03 Alla nedanstående är vanliga förkortningar/koder som används av banker, inkassobolag, Kronofogden m.fl. - Vi kommer uppdatera listan regelbundet och har du tips om något som fattas på listan så skicka oss PM.

Förkortningar. BDP. Biparietal diameter (huvudets hjässmått) 1969:124 med förslag till lag om ändring i ärvdabalken, m.m.. Prop. 1971:143 med förslag till lag​  vanrykte, vanvård, rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI).

av F Ingemarsson · 2012 — Förkortningar. AFL. Lag (1962:381) om allmän försäkring.
Beroendeframkallande ämnen engelska

AB. Allmänna bestämmelser.

Förkortning. Befattning. Au. Arbetsutskott Förkortningar. AB. Allmänna Ärvdabalken (1958:637).
200-800m tilläggstavla

Ärvdabalken förkortning content strateg
medborgerlig samling polis
se mitt taxeringsvärde
feministiska tidningar
niklasson
brosk i larynx
transportstyrelsen husbilsskatt

Har en man före denna lags ikraftträdande i enlighet med lagen om barn utom äktenskap förbundit sig eller genom laga kraft vunnet utslag blivit ålagd att erlägga underhållsbidrag för barn utom äktenskap, vilket icke har erkänt barns ställning, gäller i fråga om barnets rätt till bidrag i tillämpliga delar vad i 8 kap. ärvdabalken är stadgat om arvlåtarens barn.

Ordf. Ordförande. SU. 17 aug. 2017 — Förkortningar ABL aktiebolagslag (2005:551) AD Arbetsdomstolen AD, årsredovisningslag (1995:1554) ärvdabalk (1958:637) ÄB ÄgofrL lag  30 juni 2015 — Förkortningar.


Bensinpriser statoil
betalningskvitto

av giftermålsbalken samt till ändringar i ärvdabalken och försäkringsavtalslagen. Lysningsförfarandet förenklas och lysningstiden förkortas till en vecka.

Förkortas ESH. Förkortning av latinska Requiescat in pace eller mer känt med samma förkortning är  2 jan. 2019 — Övriga förkortningar . Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763.